Gezinshuishouders

Wij zijn Mohammed (50 jaar) en Jamila Yaqini (42 jaar), 20 jaar getrouwd en hebben drie kinderen. Wij wonen in Breda. Mohammed is de afgelopen 14 jaar werkzaam geweest in verschillende sectoren van het onderwijs en zorg en Welzijn. Respectievelijk 4 jaar als taalondersteuner op verschillende basisscholen en de laatste 10 jaar als pedagogische medewerker binnen een Crisiswoongroep en daarna als IOG-er intensief orthopedagogische gezinsbegeleider bij Juzt jeugdzorg. Sinds 2015 werkzaam als jeugdprofessional bij CJG Roosendaal.

Jamila is de afgelopen jaren werkzaam geweest als intermediaire tussen basisscholen en ouders in Bergen op Zoom.

Mohammed komt uit een groot gezin en had de ambitie om veel kinderen te helpen en een huis te bieden. Bij Jamila is dit verlangen in de loop der jaren gegroeid.

Toen Mohammed bij een crisisgroep voor jongeren werkte, was de vraag vanuit drie zussen naar hem gesteld “ kunnen wij niet bij jouw thuis komen wonen totdat onze moeder uit het ziekenhuis ontslagen wordt en weer voor ons kan zorgen?”

De oudste zus was destijds 15 en moest van haar zieke moeder voor haar zusjes goed zorgen en bij elkaar blijven. Maar na de crisisperiode van 28 dagen kregen ze van hun gezinsvoogd te horen dat ze uit elkaar moesten gaan wegens gebrek aan pleeggezinnen die bereid waren alle drie de zussen op te vangen. Toen Mohammed dit met zijn gezin had besproken hebben ze gezamenlijk besloten om zich aan te melden bij pleegzorg als pleeggezin. Uiteindelijk zijn de drie zussen bij ons thuis terecht gekomen.

Wij zien relatief dicht bij huis een grote nood en behoefte aan veiligheid, geborgenheid en warmte bij kinderen en jongeren. Wij voelen ons betrokken met onze medemens en willen daarvoor iets betekenen. Dit was voor ons de aanleiding om met pleegzorg aan de slag te gaan. Nu vijf jaar verder, hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan. De afgelopen jaren als pleegouders hebben ons gevormd. Dit maakt dat wij klaar zijn voor, en uitkijken naar een volgende stap richting professionalisering. Het starten van een gezinshuis is voor ons een logische vervolgstap.

Visie en missie

visie

El Noor staat voor "Het licht".

Het gezin vormt de bloksteen van onze samenleving. De kinderen of jongeren die in hun eigen gezin niet kunnen opgroeien vanwege omstandigheden, zullen de gemiste warmte en liefde bij ons gezin beter kunnen compenseren dan in een woongroep.  

Missie

Onze missie is om de beste interculturele gezinshuisopvang in Nederland te worden, die opvoeding en woonbegeleiding biedt aan jongeren waarin veiligheid, warmte en liefde wordt aangeboden dat aansluit met hun ontwikkelingsniveau, belevingswereld en eigen cultuur.

Kernwaarden

Gezinshuis El Noor gelooft dat de wijze waarop er wordt omgegaan met de jongeren een helende werking op hen zal hebben en hen rust zal geven. Er wordt warmte, veiligheid en structuur aangeboden. Wij streven ernaar dat de jongeren de donkere tijden van hun leven een plek geven en vervolgens positief naar hun toekomst kijken. Dit kan worden bereikt d.m.v. deze kernwaarden:

Empowerment

Ieder kind is uniek en we geloven dat alle jongeren beschikken over een eigen kracht. Samen met de jongeren zullen we hun krachten ontdekken en deze naar boven halen. We streven ernaar dat de jongeren zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Respect

Wij gaan op een respectvolle wijze om met de jongeren. Dat betekent dat wij hun achtergrond en hun netwerk respecteren en hen accepteren zoals zij zijn. Bovendien zullen we altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om o.a. ouders een rol te geven in hun leven en in de opvoedingstaak.

Kleinschaligheid

Door kleinschalig hulp aan te bieden, kan er meer aandacht en tijd worden gegeven aan de jongeren en hun sociaal netwerk. Hierin onderscheiden wij ons ook ten opzichte van de grote leefgroepen en wordt ook de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd.

Het gezinshuis

Gezinshuis El Noor is gelegen midden in een woonwijk, op loopafstand van zowel middelbare als basisscholen en een winkelcentrum. Achter ons huis ligt een grasveld en op enkele tientallen meters van onze woning is een ruim opgezet speelveld aanwezig.

El Noor is een intercultureel gezinshuis voor de opvang van kinderen en jongeren die samen met de gezinshuisouders als een gezin leven. Er is een gemeenschappelijke huiskamer, waar het grootste deel van het gezinsleven zich afspeelt. Daar wordt er gezamenlijk gegeten, gespeeld en kunnen de kinderen ontspannen. Daarnaast heeft ieder kind een eigen geschikte plek waar zij/hij tot rust kan komen.

De kinderen krijgen allen een ruimte om zich adequaat te ontwikkelen. Tevens wordt er veel aandacht gegeven aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zij worden begeleid om op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid te kunnen nemen die bij hun eigen ontwikkelingsniveau past om later zelfstandige burgers te worden. Het gezinshuis biedt rust en zorgt voor opvang en verzorging door middel van structuur, warmte, stabiliteit, veiligheid en een luisterende oor. De jongeren worden gestimuleerd om een goede vrijetijdsbesteding te hebben. Hier kan worden gedacht aan: sporten en een bijbaan. Bovendien worden zij ook gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen die past bij hun mogelijkheden. Ook worden zij ook aangemoedigd om sociale contacten te leggen door vriendjes te maken of eigen vrienden te laten komen spelen en mee-eten. Kortom, er wordt gestreefd de kinderen in een zo ‘normaal’ mogelijke situatie te laten leven.