Doelgroep

 

“Wij willen ons gezinshuis openstellen voor jongeren uit migrantengezinnen die niet langer thuis kunnen wonen door welke omstandigheid dan ook.”

 

In Gezinshuis El Noor kunnen er 4 tot maximaal 6 verblijfsplaatsen worden aangeboden aan kinderen tussen 4 en 18 jaar die in hun ontwikkeling bedreigd worden en niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor jongeren van 16-18 jaar zijn er twee plekken beschikbaar voor een interne kamertraining (KT). En van die plekken kan bestemd worden voor een tienermoeder met haar kind.

 

De kinderen of jongeren hebben van de gemeente een beschikking voor verblijf gekregen of hebben een Wlz-verblijfsindicatie.

Tot de doelgroep behoren ook jongeren met een LVG-indicatie. Hierbij focussen wij ons op jongeren met een laag(sociaal-emotioneel) IQ, jongeren met een hechtingsprobleem of beperkingen in het autistisch spectrum. Op deze gebieden kunnen wij onderscheid maken en van toegevoegde waarde zijn voor jongeren.

Wij zullen ons primair richten op plaatsingen van korte termijn met het oog op langdurige termijn. In het voortraject richting de plaatsing willen wij samen met de behandelaar en

gezins-/voogd kijken of er sprake is van een match tussen het kind en de wettelijke vertegenwoordigers en het gezinshuis.

Wij geloven namelijk dat er alleen sprake kan zijn van een prettige en vruchtbare samenwerking als er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen. Momenteel beheersen de deskundigen van het gezinshuis over deze talen: Arabisch (Irakees, Syrisch, Marokkaans, Egyptisch), Nederlands, Italiaans, Frans en Engels.